Taiteen sijoituspalvelu kaupungin yksiköille

Tampereen kaupungin taidekokoelman teoksia sijoitetaan kouluihin, päiväkoteihin, virastoihin ja työhuoneisiin sekä terveydenhuollon toimipisteisiin ja ikäihmisten palvelukoteihin. Sijoitustoiminnasta vastaa Tampereen taidemuseon kokoelmayksikkö.

• Sijoituspalvelu on kaupungin yksiköille maksuton palvelu. Ripustuksesta peritään maksu.
• Teosten odotetaan olevan paikoillaan useita vuosia kerrallaan.
• Kohteen remontista tai muutosta tulisi ilmoittaa museolle vähintään kolme kuukautta etukäteen, jotta sijoitetut teokset ehditään siirtää ajoissa.
• Taidemuseo koordinoi sijoitustoimintaa ja pitää kirjaa sijoitetuista teoksista. Teoksia ei saa siirtää itse.

Sijoitusprosessi – miten taideteoksia saa seinälle?

Kuvataiteen sijoitusprosessi on monivaiheinen, ja se alkaa yhteydenotosta sijoituksia koordinoivaan museoamanuenssiin.

• Teosta haluava yksikkö ottaa yhteyttä Tampereen taidemuseon museoamanuenssiin: Tiina Kuivalainen, tiina.kuivalainen(at)tampere.fi, puh. 040 176 2206
• Tilaan sovitaan tilakatselmus, jossa museo yhdessä yksikön henkilökunnan ja käyttäjien kanssa miettii mm. tilaan sopivia taiteen aiheita ja teosmäärää.
• Museoamanuenssi valitsee teokset toiveiden mukaan.
• Yksikkö hyväksyy taidemuseon ehdotuksen taideteosten sijoituksesta ja esilläpidon ehdot. Teosten luovutuksen yhteydessä allekirjoitetaan sijoitussopimus.
• Yksikkö valitsee keskuudestaan yhteyshenkilön, joka raportoi taidemuseolle mm. teoksiin kohdistuneesta ilkivallasta ja kohteen tilamuutoksista.
• Taidemuseo huoltaa, kehystää ja kuljettaa valitut teokset maksutta.
• Yksikkö tilaa ripustuksen Tampereen tilapalvelulta erillisen ohjeen mukaan.
• Tilapalvelu ripustaa teokset taidemuseon ohjeiden mukaan ja laskuttaa kohdetta ripustustyöstä.

• Yksikkö huolehtii teokseen teoskyltin taidemuseon ohjeiden mukaan omalla kustannuksellaan.

Lisätietoja sijoitustoiminnasta

• Tampereen kaupungin taidesijoituksen ja esilläpidon ehdot 2022
• Ohjeet ripustuksen tilaamiseen
• Teostietolapun malli