Taidemuseo 2027

Tampereella on meneillään kaksi merkittävää taidemuseohanketta samanaikaisesti. Tampereen taidemuseo Pyynikintorin laidalla saa uuden päärakennuksen ja vanha päärakennus peruskorjataan. Sara Hildénin taidemuseo siirtyy Särkänniemestä Finlaysonin alueelle ja saa uuden rakennuksen. Molempiin hankkeisiin liittyi kansainvälinen arkkitehtuurikilpailu. Uudet, ajanmukaiset tilat mahdollistavat museoiden pitämisen avoinna näyttelyiden vaihdon aikana, ja museot pystyvät esittelemään omia kokoelmiaan laajemmin.

Tampereen taidemuseon uusi päärakennus

Tampereen taidemuseo on osa Tampereen kaupungin viiden tähden keskustan ja läntisen keskustan kehityshanketta. Tampereen taidemuseon sekä Pyynikintorin alueen yleinen kansainvälinen suunnittelukilpailu järjestettiin 2016–17. Kilpailulla haettiin kaupunkikuvallisia ja toiminnallisia ideoita Pyynikintorin kehittämiseksi korkeatasoisena ja elinvoimaisena julkisena kaupunkitilana ja ratkaisua Tampereen taidemuseon laajennukseen. Suunnittelukilpailuun osallistui yhteensä 147 ehdotusta, joista voittajaksi valittiin nimimerkki ”Siilo” tekijänä AOR eli Aarti Ollila Ristola Arkkitehdit Oy. Alueen sekä taidemuseon uudisrakennuksen suunnittelua on jatkettu voittaneen ehdotuksen pohjalta. Hankkeeseen liittyy myös museon nykyisen päärakennuksen eli vanhan viljamakasiinin sekä vahtimestarin asunnon peruskorjaukset. Uusi ja vanha päärakennus liitetään toisiinsa maanalaisten tilojen kautta. Hankesuunnitteluryhmän tavoitteena on museon käyttöönotto vuonna 2027 edellyttäen että asemakaava valmistuu alkuvuonna 2022.

Tampereen taidemuseon perusparannuksen ja laajennuksen tarveselvitys hyväksyttiin Tampereen sivistys- ja kulttuurilautakunnan kokouksessa 19.11.2020, jonka jälkeen myös hankesuunnittelu on käynnistynyt ja edennyt asemakaavoitusvaiheeseen. Asemakaavan vahvistuttua käynnistetään hankkeen toteutussuunnittelu. Tavoitteena on rakennustöiden alkaminen vuonna 2024. Vanhan päärakennuksen peruskorjaus ja uuden rakentaminen tehdään samanaikaisesti, ja taidemuseo on suljettuna rakennustöiden ajan. Uuden taidemuseokokonaisuuden piti alun perin valmistua alkuvuodesta 2026 Tampereen kulttuuripääkaupunkihankkeeseen liittyen. Talousarviosuunnittelun yhteydessä on esitetty taidemuseon siirtämistä eteenpäin vuoteen 2027.

Tarveselvitysvaiheen kustannusarvio uudisrakennuksen osalta on 22,83M€ ja vanhan päärakennuksen perusparannuksen osalta 8,12 M€. Tampereen taidemuseon ja Pyynikintorin ympäristön kaava-aluetta on suunnittelukilpailusta lähtien tutkittu kokonaisuutena. Tavoitteiksi on asetettu taidemuseon laajennuksen ohella täydennysrakentamisen tutkiminen. Täydennysrakentamispaikoille syntyvän rakennusoikeuden myynti on nähty mahdollisuutena kattaa taidemuseon investointikuluja, mutta tämä seikka ei yksinään ohjaa suunnitteluratkaisua arvokkaassa rakennetussa kulttuuriympäristössä.