Julkinen taide ja prosenttiperiaate

Julkinen taide tarkoittaa julkisissa sisä- tai ulkotiloissa sijaitsevaa, vapaasti saavutettavissa olevaa taidetta. Taide voi olla hankittu joko julkisella tai yksityisellä rahoituksella. Perinteisesti julkiseksi taiteeksi on ymmärretty monumentit, muistomerkit ja patsaat. Nykyään se on myös paljon muuta, kuten esimerkiksi rakennuksiin kiinteästi integroitua taidetta, seinämaalauksia, installaatioita tai väliaikaisia kaupunkitaidetapahtumia. Julkinen taide parantaa kulttuurin saavutettavuutta, tuottaa parempaa ympäristöä, lisää kaupungin vetovoimaa, kohentaa viihtyvyyttä ja hyvinvointia sekä edistää taiteilijoiden työllistymistä. Taide myös nostaa kaupunkialueiden mielenkiintoa ja arvoa.

Julkisen taiteen hankintaan liittyvissä asioissa voit ottaa yhteyttä taidemuseon amanuenssi Janne Kauppiseen, janne.m.kauppinen(at)tampere.fi.

Jos kyse on julkisen taiteen ylläpidosta, ota yhteyttä amanuenssi Tiina Kuivalaiseen, tiina.kuivalainen@tampere.fi.

 • Tampereella on käytössä valtakunnallisesti suositeltu julkisen taiteen prosenttiperiaate. Se tarkoittaa, että tietty prosenttiosuus rakentamisbudjetista käytetään taiteen hankintaan rakennuskohteessa. Yleensä taideprosentti on 0,5–2 %. Taiteen rooli ja laajuus määritellään rakennushankkeittain, mutta lähtökohtaisesti taide on mukana kaikessa kaupunkisuunnittelussa. Taide pyritään kytkemään mukaan sekä kaupungin uudisrakentamiseen että laajoihin peruskorjaushankkeisiin.
  Taiteen prosenttiperiaatetta on noudatettu Tampereen kaupungissa vuodesta 1964 alkaen. 2020-luvulla Tampere panostaa vahvasti julkiseen taiteeseen. Nopeasti kasvava kaupunki rakentaa paljon etenkin kouluja ja päiväkoteja. Niissä tullaan näkemään tulevina vuosina paljon uutta prosenttitaidetta.
  Muualla Pirkanmaalla taiteen prosenttiperiaate on käytössä kahdeksassa kunnassa. Vireimpiä julkiseen taiteeseen panostavia kaupunkeja Tampereen lisäksi ovat Kangasala, Pirkkala ja Nokia.

 • Kaupungin julkisen taiteen käytäntöjä ohjaa myös Julkisen taiteen periaatteet -asiakirja vuodelta 2016. Asiakirja määrittelee taiteen käytön ja hankinnan menettelytavat niin, että ne tulevat järjestelmällisesti huomioiduksi osana kaupungin päätöksentekoa. Tampereen Julkisen taiteen ohjausryhmä (JURY) on puolestaan perustettu 2017. Apulaispormestarin johtama ohjausryhmä antaa lausuntoja, tekee esitykset taideohjelmista ja -kohteista ja hyväksyy taiteilijat merkittävissä kohteissa.
  (Linkki: Tampereen kaupungin julkisen taiteen periaatteet.pdf)


 • Tampereella taidemuseo huolehtii kaupungin julkisista teoksista, jotka on liitetty Tampereen kaupungin kokoelmaan. Lisäksi taidemuseon edustaja on mukana Julkisen taiteen ohjausryhmässä ja kaikissa kaupungin taidehankkeissa asiantuntijaroolissa mukaan lukien prosenttitaiteen.
  Tampereen taidemuseo on mukana myös monissa Pirkanmaan kuntien ja kaupunkien julkisen taiteen hankkeissa alueellisen vastuumuseotehtävän myötä. Museo on mukana esimerkiksi kuntien asiantuntijatyöryhmissä valitsemassa taidetta sopiviin kohteisiin, neuvoo sopimusasioissa ja apurahojen hakemisessa. Museo myös kannustaa kuntia prosenttiperiaatteen käyttöön.
  Julkisen taiteen amanuenssin tehtävää hoitaa Tampereen taidemuseossa Janne Kauppinen työalueenaan Tampereen kaupunki ja Pirkanmaa.