Tampereen taidemuseossa Suomalaiset taidesäätiöt ry:n harvinaisuuksia ja Dimension 50-vuotisnäyttely

Tampereen taidemuseossa avautuu lauantaina 8.10.2022 kaksi näyttelyä. Museon ylemmissä kerroksissa Siveltimen voima esittelee suomalaista ekspressionismia ja vapaata maalauksellista taidetta kultakaudelta nykytaiteeseen. Museon pohjakerroksessa on esillä Dimensio ry:n juhlanäyttely Valoa ja virtaa.

Siveltimen voima – kultakaudelta nykytaiteeseen

Siveltimen voima -näyttely on laaja katsaus suomalaiseen ekspressionismiin ja vapaan maalaukselliseen taiteeseen. Harvoin yleisön nähtävillä olleet teokset on lainattu Suomalaiset taidesäätiöt ry:n kokoelmista. Näyttelyn taiteilijat ovat uudistaneet suomalaisen taiteen ilmaisua ja tuoneet siihen uusia sisältöjä ja lähestymistapoja. Yhteistä heille on ekspressiivinen maalaustapa ja vapaa siveltimenkäyttö. Kaikkiaan näyttely käsittää 150 vuotta Suomen taiteen historiaa.

1900-luvun alusta lähtien Euroopassa vaikuttaneet ekspressionistit ilmaisivat taiteessaan subjektiivisia emootioita ja sisäisiä kokemuksia. Siveltimen voima -näyttelyssä edetään kultakauden ekspressiivisistä, patrioottisista maisemista ja Akseli Gallen-Kallelan Afrikan-kaudesta 1910–1920-lukujen marraskuulaisten taiteeseen, Helene Schjerfbeckin sisäisiä maailmoja luotaavaan modernismiin, Ellen Thesleffin uraauurtavaan ekspressionismiin, 1960-luvun informalismiin sekä 1980-luvun uusekspressionismiin. Näyttelyn taiteilijoita ovat myös Fanny Churberg, Eero Järnefelt, Victor Westerhom, Tyko Sallinen, Jalmari Ruokokoski, Mauno Markkula, Yrjö Saarinen, Vilho Lampi, Esko Tirronen, Jaakko Sievänen, Teemu Saukkonen ja Leena Luostarinen.

Näyttelyn päättää katsaus nykymaalareihin, joiden tuotannossa vapaa maalauksellisuus elää eri muodoissaan. Taiteilijat ammentavat ja yhdistelevät vapaasti aineksia eri maalaustyyleistä, korkea- ja populaarikulttuurista, taiteen historiasta ja nykyhetkestä, abstraktista ja esittävästä ilmaisusta. Tästä osoituksena näyttelyssä ovat muun muassa Henry Wuorila-Stenbergin, Emmi Kallion, Viljami Heinosen ja Janne Räisäsen maalaukset.

Aiemmin julkisesti näkemättömät ja harvoin esillä olleet teokset on lainattu Suomalaiset taidesäätiöt ry:n kokoelmista. Suomalaiset taidesäätiöt ry:hyn kuuluvat Alfred Kordelinin säätiö, Fortumin Taidesäätiö, Gösta Serlachiuksen taidesäätiö, OP Ryhmän Taidesäätiö, Pro Artibus -säätiö, Signe ja Ane Gyllenbergin säätiö, Nordean taidesäätiö, UPM-Kymmenen Kulttuurisäätiö, Åbo Akademin säätiö ja Lönnströmin taidemuseo. Näyttelyä täydentävät Tampereen taidemuseon ja kaupungin kokoelmaan kuuluvat teokset.

Valoa ja virtaa – Dimensio 50 vuotta

Tampereen taidemuseon pohjakerroksessa avautuva Dimensio-taiteilijaryhmän 50-vuotisjuhlanäyttely tuo pimeään vuodenaikaan valoa ja virtaa. Näyttely koostuu media- ja tilateoksista, maalauksista ja veistoksista. Valo ja liike toistuvat niissä keskeisinä aiheina. Näyttelyn taiteilijat ovat Ville Aalto, Lars Holmström, Timo Heino, Antti Immonen, Niklas Ingelius, Pekka Kaikkonen, Tuomo Klemi, Antti Maasalo, Kalle Mustonen, Anja Rahola, Antti-Ville Reinikainen, Kim Somervuori ja Barbara Tieaho.

Dimensio ry perustettiin 1972. Ryhmän ensimmäinen yhteisnäyttely Kokeellista taidetta järjestettiin vielä samana vuonna Tampereen Nykytaiteen museossa. Viiden vuosikymmenen ajan dimensiolaiset ovat järjestäneet lukuisia näyttelyitä erilaisilla kokoonpanoilla Suomessa ja muualla Euroopassa. Legendaarinen Dimensio-taiteilijaryhmä toimii edelleen aktiivisesti.

Dimensiolaisuuteen kuuluu kokeellisuus ja ryhmän jäsenet ovat kehittäneet kuvallista ilmaisua Suomen taiteessa eri tavoin. Monet ryhmän taiteilijat edustavat geometriseen ja abstraktiin muotokieleen pohjautuvaa konstruktivistista tai liikkeeseen perustuvaa kineettistä taidetta. Yhtä lailla dimensiolaiset ovat tutkineet tieteen ja tekniikan avaamia mahdollisuuksia taiteessa ja nostaneet esiin yhteiskunnallisia kysymyksiä. Dimension perinteiden mukaisesti tekniikka ja taide sekä ihmisen ja luonnon suhde liittyvät näyttelyssä kiinteästi yhteen. Ekologiset arvot ovat osa alkuperäistä dimensiolaisuutta, ja ne nousevat esiin näyttelyn teoksissa – ajankohtaisempina kuin koskaan.

Siveltimen voima – kultakaudelta nykytaiteeseen
Valoa ja virtaa – Dimensio 50 vuotta
8.10.2022–8.1.2023
Tampereen taidemuseo

Metallinen kulmikas ihmishahmo, joka seisoo pyörivällä telineellä.

Dimensiossa on mukana Antti Immosen Ajan suhteellisen lyhyt tulevaisuus vuodelta 2022.
Kuva ylinnä: Jalmari Ruokokoski: Kukkia, 1909. Signe ja Ane Gyllenbergin säätiön kokoelma.