Tampereen taidemuseon laajennuksen ja Pyynikintorin asemakaavamuutoksen kaksi luonnosta nähtävillä 5.8. saakka

Tampereen taidemuseon ja Pyynikintorin asemakaavan tavoitteena on mahdollistaa Tampereen taidemuseon laajentaminen sekä kehittää Pyynikintorin ympäristöä korkeatasoisena julkisena kaupunkitilana. Kaksi luonnosvaihtoehtoa sisältävä asemakaavan valmisteluaineisto on nähtävillä 5.8.2021 saakka. Luonnoksista voi jättää mielipiteitä kaupungin kirjaamoon siihen asti.

Asemakaavaa esitellään maanantaina 21.6.2021 kello 16.30 alkaen etäyleisötilaisuudessa, johon pääsee kaupungin verkkosivuille tulevan linkin kautta tietokoneella tai mobiililaitteella.

Taidemuseon kortteli laajentuu ja yhdistää viereiset puistoalueet kulttuuripalveluilla maustetuksi, vehreäksi julkiseksi tilaksi. Taidemuseon laajennusosa Siilo muodostaa uuden maamerkin Pyynikintorin, Pirkankadun ja Puutarhakadun näkymiin. Museotoiminnot jatkuvat Makasiinikadun pohjoispuolella sijaitsevassa Amurin työläismuseokorttelissa.

Pyynikintorin ilmettä kohennetaan ja torin pohjoisosaan osoitetaan uusi terminaalirakennus joukkoliikenteen tarpeisiin. Entinen vaakahuone Heinätorin laidalla säilytetään ja osa Heinätorista säilyy jatkossakin torialueena. Pyynikintori ja museokorttelit muodostavat tärkeän osan Pyynikiltä kohti Särkänniemeä jatkuvaa viher- ja virkistysvyöhykettä. Asemakaavalla on suuri vaikutus koko läntisen keskusta-alueen kehittymiselle.

Kaupungin kokonaan omistama kaava-alue kuuluu Amurin ja Pyynikinrinteen kaupunginosiin, käytännössä keskustan palvelujen äärellä. Alueella on kouluja ja päiväkoteja ja tehokas joukkoliikenne. Pyynikintorilla on tällä hetkellä raitiotien Hervannan linjan päätepysäkki, jossa on uusi taidepysäkki.

 

Puutarhakadun länsipään liikennejärjestelyt uudistetaan Taidemuseon laajennuksen vuoksi. Pyöräilyn seudullinen pääreitti jatkuu Pirkankadulta taidemuseon editse Puutarhakadulle. Puutarhakadun kääntöpaikka siirtyy Mariankadun risteyksen itäpuolelle, mikä rauhoittaa taidemuseon korttelia ja taidemuseon puistoa ajoneuvoliikenteeltä.

 

 

Kaksi vaihtoehtoa nähtävillä

Asemakaavassa osoitetaan täydennysrakentamista Heinätorin sekä Puutarhakadun ja Kortelahdenkadun kulmaukseen. Uusi rakentaminen on sovitettu alueen rakennettuun kulttuuriympäristöön ja kaupunkikuvaan. Täydennysrakentamisesta on laadittu kaksi vaihtoehtoa.

Tehokkaammassa vaihtoehdossa 1 Heinätorille osoitetaan 7-kerroksinen asuinkerrostalo ja Puutarhakadun varrelle 8-kerroksinen asuinkerrostalo. Mittakaava tarkoittaisi noin 250 uutta asukasta alueelle. Molempien talojen pysäköintipaikat sijoitetaan Pyynikintorin alle tulevaan pysäköintilaitokseen.

Vaihtoehdossa 2 Puutarhakadun ja Heinätorin asuinkerrostalot voivat olla enintään 4-kerroksisia ja pysäköinti on ratkaistu Heinätorin täydennysrakennuksen yhteyteen. Vaihtoehdossa 2 Pyynikintorin alle ei esitetä pysäköintilaitosta. Tulossa olisi asuntoja noin 110 asukkaalle.

Suunnittelualueella on valtakunnallisesti ja maakunnallisesti arvokkaita rakennettuja kulttuuriympäristöjä ja alueella on kulttuurihistoriallisesti, rakennustaiteellisesti ja kaupunkikuvallisesti arvokkaita rakennuksia ja kaupunkitiloja, joiden suojeleminen on myös asemakaavan tavoitteena.

Pyynikintori ja sen reuna-alueet osoitetaan katuaukioksi tai toriksi. Torin pohjoisreunassa on linja-autoterminaalin rakennukselle osoitettu alue, jonka kaupunkikuvalliseen ilmeeseen, ympäristöön sopivuuteen ja liittymiseen ympäristön toimintoihin tulee kiinnittää erityistä huomiota.

Suunnittelualueella on kaksi puistoaluetta. Tampereen taidemuseon edustalla on historiallisesti ja kaupunkikuvallisesti merkittävä puisto, joka tulee rakentaa ottaen huomioon alueen sijainti ja maisemallinen merkitys. Pirkankadun ja Ilomäentien kulmauksessa on Mirkka Rekolan puisto. Puistoalueilla on osoitettu yleisen jalankulun ja pyöräilyn väylät.

 

Taustalla suunnittelukilpailu

Asemakaavoituksen lähtökohtana on 30.8.2017 ratkaistu kansainvälinen suunnittelukilpailu, jonka tehtävänä oli löytää arkkitehtonisesti korkeatasoinen ratkaisu taidemuseon laajennuksen toteuttamiseksi. Kilpailun voitti työ nimeltä Siilo. Kaavan viitesuunnittelun on laatinut suunnittelukilpailun voittanut Aarti Ollila Ristola Arkkitehdit Oy.

Kilpailulla haettiin kaupunkikuvallisia ja toiminnallisia ideoita Pyynikintorin kehittämiseksi korkeatasoisena ja elinvoimaisena julkisena kaupunkitilana, jolla lisätään Taidemuseon tunnettuutta ja kaupungin vetovoimaa. Kilpailun tarkoituksena oli myös löytää ratkaisu Tampereen taidemuseon laajennukseen sekä tutkia alueen täydennysrakentamista.

Asemakaavan osallistumis- arviointisuunnitelma oli nähtävillä alkuvuodesta 2019. Selvityksiä on tehty lisää, ja palautteen perusteella on muun muassa kehitetty nyt nähtävillä oleva vaihtoehto, jossa on matalampia uusia rakennuksia.

Kesän nähtävillä olon ja palautteen käsittelyn jälkeen luonnoksista kehitetään asemakaavaehdotus, joka tulee vuorostaan nähtäville.

 

Valmistelussa olevat kaavat 10.6.-5.8.2021 sekä etäyleisötilaisuudet 21.6.2021 ja 22.6.2021

Tilaisuudet ja esittelyt

Tampereen taidemuseo ja Pyynikintori

Tampereen taidemuseon perusparannuksen ja laajennuksen suunnittelu etenee

Teksti:


Anna-Leea Hyry