Tampereen Satakunnankadun kiertoliittymään Akseli Leinosen teos ”Valo joka ei sammu”

Satakunnankadun uuteen kiertoliittymään valittiin teos rinnakkaisen luonnostilauksen kautta. Palkintolautakunta valitsi voittajaksi Akseli Leinosen teoksen ”Valo joka ei sammu”. Teos sijoittuu kiertoliittymän keskelle ja koostuu neljästä corten-teräsverhoillusta 11-metrisestä rakenteesta tuoden esille teemoja portista, koskesta ja historiasta.

Tampereen taidemuseo järjesti syyskuussa avoimen portfoliohaun tavoitteenaan löytää teos Satakunnankadun uuteen kiertoliittymään teemalla ”Tekniikan ja teollisuuden Tampere”. Portfoliohaun pohjalta rinnakkaiseen luonnostilaukseen valittiin Johanna Häiväoja, Akseli Leinonen ja työpari NEON eli Viliina Koivisto ja Mark Nixon. Kolme ansiokasta luonnosta valmistui tammikuun lopulla ja voittajaksi valintatyöryhmä nosti niiden joukosta Akseli Leinosen teoksen.

Leinosen teos ”Valo joka ei sammu” kohoaa keskelle kiertoliittymää. Satakunnankadulta tarkasteltuna taideteos koostuu kahdesta teräspilarista. Niiden väliin jäävä porttimainen aukko symboloi avointa kaupunkia juhlistaen Tampereen arkkitehtuurin ja teknisen luovuuden voimaa. Teoksessa on myös kaksi muuta elementtiä, jotka esittävät koskea ja naisen siluettia, korostaen luonnon ja asukkaiden merkitystä Tampereen kehityksessä.

Palkintolautakunta näki teoksen ottavan tilan rohkeasti haltuunsa ja sopivan mittakaavaltaan ympäröivään kaupunkirakenteeseen sekä luovan siihen uuden merkityksellisen rakenteen. Teos on yhtä aikaa monumentaalinen mutta siinä on myös tarvittavaa läpinäkyvyyttä ja keveyttä. Se, että teos näyttäytyy erilaisena eri suunnista katsottuna, koettiin yllätyksellisenä ja kiinnostavana ratkaisuna antaen katsojan mielikuvitukselle mahdollisuuden täyttää teoksen muodostamaa tyhjä tila.  

”Tammerkosken koskimaisema on Tampereen ydin, jonka ympärille koko kaupungin kulttuuri on kasvanut. Se on osa kansallista identiteettiämme ja tärkeä osa teollisen kehityksen historiaa. On kunnia päästä osallistumaan tämän ympäristön ja kotikaupunkini kehittämiseen julkisen taiteen avulla.” kertoo Akseli Leinonen.

Teoksen rahoitukseen osallistuu viime vuonna 130 vuotta täyttänyt Tampereen Teknillinen Seura, jonka edustajat olivat myös mukana palkintolautakunnassa.

Akseli Leinonen on onnistunut taitavasti tiivistämään Tampereen tarinan ja luomaan rohkean, kohti taivasta ja tulevaisuutta kohoavan teoksen. On erittäin hienoa, että Tampereen Teknillinen Seura voi jälleen olla mukana rakentamassa kaupunkikuvaa näin merkittävällä tavalla yhteistyössä Tampereen kaupungin kanssa,” kommentoi Tampereen Teknillisen Seuran puheenjohtaja Sanna Nokelainen taiteilija- ja teosvalintaa.

Tavoitteena on, että teos valmistuu viimeistään keväällä 2025. Taidekoordinaattorina hankkeessa toimii Frei Zimmer Oy. 

Silmälasipäinen mies nojaa betoniseinään.

Akseli Leinonen. Kuva: Matti Lehtinen

Lisätietoja

Selma Green

Museonjohtaja

Heini Orell

taidekoordinaattori

Teksti: Heini Orell