Satakunnankadun liikenneympyrän taideteoksesta kilpailu

Satakunnankadun uuteen kiertoliittymään tai sen läheisyyteen toteutetaan taideteos teemalla ”Tekniikan ja teollisuuden Tampere”. Taideteoksen tekijää haetaan portfoliohaun kautta. Tampereen kaupunki ja tänä vuonna 130 vuotta täyttävä Tampereen Teknillinen Seura tilaavat teoksen yhdessä.

Tavoitteena on uuden teoksen kautta kehittää kaupunkikuvaa ja alueen identiteettiä sekä juhlistaa Tampereen Teknillistä Seuraa, joka osallistuu teoksen rahoitukseen. Teoksen paikka on merkityksellinen Tampereen Teknilliselle Seuralle, koska liikenneympyrän viereinen vuonna 1929 valmistunut Grand Hotel Tammer on seuran rakennuttama ja ollut alunperin seuran omistuksessa.

Tampereen taidemuseo avaa kaikille Suomessa toimiville ammattikuvataiteilijoille portfoliohaun, johon ilmoittautuneiden joukosta valitaan kolme taiteilijaa tai taiteilijaryhmää suunnittelemaan tulevaa teosta. Päätöksen luonnosvaiheeseen valittavista taiteilijoista ja lopulta toteutettavasta teoksesta tekee hankkeeseen nimetty valintatyöryhmä. Taidekoordinaattorina hankkeessa toimii Frei Zimmer Oy.

Julkisen taideteoksen tulee huomioida arvokas kulttuuriympäristö sekä kiertoliittymän liikenteen turvallisuus. Uuden kiertoliittymän rakennustöiden arvioidaan valmistuvan marraskuussa 2023, ja taideteoksen tulisi valmistua vuoden 2024 aikana.

Lisätietoja:

Taidekoordinaattori Heini Orell heini.orell@freizimmer.fi 044-971 5158 Frei Zimmer oy

 

Kuvat: Heini Orell