Pirkanmaalle alueellisen kulttuurityön oppia Tanskasta

Sastamalan Opisto, Tampereen taidemuseo ja Tampere Filharmonia ovat mukana Culture Up Erasmus+ -hankkeessa, jota vetää Tanskan Ringköping-Skernin kunta. Muut osallistujat ovat Irlannin Galway, Hollannin Frysland ja Serbian Novi Sad. Kaikki osallistujakaupungit ovat tekemisissä Euroopan kulttuuripääkaupunkihankkeissa, entisissä tai tulevissa. Tampereella kulttuuripääkaupunkihanke jatkuu Operaatio Pirkanmaa -nimellä.

Culture Up -hankkeessa on kysymys alueellisen kulttuurityön kehittämisestä suurten kaupunkien ulkopuolella, pienillä paikkakunnilla ja maaseudulla. Kaksivuotisen hankkeen tavoitteena on saada uutta oppia alueelliseen kulttuurityöhön. Parhaita käytänteitä jaetaan kansainvälisten kumppaneiden kanssa ja sen jälkeen tietoa levitetään kotimaassa. Kuinka kunnat ja yhteisöt voivat paremmin tukea kulttuuri- ja taidealojen innovaatioita ja toimintaa? Kuinka voitaisiin ylläpitää vilkasta kulttuurielämää myös kaupunkien ulkopuolella? Culture up -hankkeessa pohditaan lisäksi suurten kaupunkien kulttuuri-instituutioiden auttavaa roolia kaupunkia ympäröivän alueen kulttuurityön tukemisessa.

Erasmus -hanke mahdollistaa tutustumisvierailut viiden maan kulttuurityöntekijöiden välillä. Yhteistyöhanke on saanut runsaan 100 000 euron rahoituksen EU:n Erasmus+-ohjelmasta. Hankkeen osallistujat ovat pienten kaupunkien ja maaseutualueiden kulttuuritoimijoita ja yhdistysten tai kuntien kulttuurilaitosten edustajia. Yhteistyökumppaneiden tausta on erityisesti taiteen perusopetuksessa, musiikissa, teatterissa ja kuvataiteissa.

Ensimmäinen hankkeen Learning, Teaching, Training & Job Shadowing -tapaaminen järjestettiin Tanskan Rinköping-Skernissä 12.-14.10.2021. Tapaamiseen osallistuivat Tampereen kaupungilta Taina Myllyharju, Janne Kauppinen ja Aino Holma. Sastamalan Opistolta mukana olivat Sini-Mari Lepistö ja Outi Kautonen. Virallisten hankekokousten ja työpajojen lisäksi ryhmä vieraili muun muassa Ringköpingin Kulttuuri- ja musiikkikoulussa, paikallisissa teatteri- ja musiikkiareenoilla, Videbaekin taidehallissa, Naturkraft luonnonvoimat -teemapuistossa, sekä sai esimakua Hvide Sande rannikkokaupungin tulevista kaupunkikehittämishankkeista.

Seuraavat hanketapaamiset järjestetään vuoden 2022 aikana seuraavasti: Serbian Novi Sad, Euroopan uusi kulttuuripääkaupunki toukokuussa, Hollannin Frysland kesäkuussa, Tampere ja Sastamala syyskuussa ja lopuksi kootaan opittu tieto yhteen Irlannin Galwayssa marraskuussa. Osaamisen ja näkemysten jakamisesta tulevat hyötymään osallistujien lähiyhteisöt, kunnat ja niissä toimivat kulttuurilaitokset.

Lisätietoa hankkeesta:

Sini-Mari Lepistö, rehtori, Sastamalan Opisto ja musiikkiopisto, puh. 040 631 5243, sini-mari.lepisto@sastamala.fi

Janne Kauppinen, museoamanuenssi, Tampereen taidemuseo, puh. 041 730 2979, janne.m.kauppinen@tampere.fi

Aino Holma, markkinointiassistentti, Tampere Filharmonia, puh. 050 388 7144, aino.holma@tampere.fi

Teksti:


Heli Hakala