Julkisen taiteen ohjausryhmä haluaa ennallistaa vahingoitetun Lauri Viidan muistomerkin

Tampereen kaupungin Julkisen taiteen ohjausryhmä on kokoontunut 7.12.23 ja käsitellyt kokouksessaan kahta Tampereen julkisiin taideteoksiin aiemmin syksyllä kohdistunutta vahingontekoa. Taiteilija Pertti Mäkisen tekemästä Lauri Viidan muistomerkistä Pispalanharjulla irrotettiin suuria osia ja Unto Hietasen Kalapoika-veistos varastettiin kokonaisuudessaan Nekalasta. Lauri Viidan muistomerkki pyritään ennallistamaan ja Kalapoika korvataan toisella.

Pertti Mäkinen on tutustunut paikan päällä tuhottuun muistomerkkiin ja antanut muistomerkin ennallistamiseksi oman ehdotuksensa. Ohjausryhmän kokouksessa tarkasteltiin Mäkisen ehdotusta, ja Tampereen taidemuseo sai evästystä jatkoneuvotteluihin mm. kustannustason hallinnan osalta. Juryn toiveena on, että tamperelaisille tärkeä muistomerkki ennallistetaan yhteistyössä taiteilijan kanssa, jotta teoksen taiteellinen arvo säilyy. 

Unto Hietasen Kalapoika-veistoksen osalta ohjausryhmän kokouksessa todettiin, että teos on vahingonteon seurauksena lopullisesti menetetty. Teoksen osat on saatu takaisin, mutta teosta ei voi ennallistaa. Julkisen taiteen ohjausryhmä kannatti ehdotusta siitä, että ympäristöön siirretään jokin toinen, korvaava teos taidemuseon kokoelmista. Teoksen valinnan myötä päätetään sen tarkempi, teokselle sopiva sijaintipaikka myöhemmin keväällä. 

Tampereen kaupunki tulee esittämään vahingonkorvausvaatimusta osana vahingonteon oikeuskäsittelyä. Ensivaiheessa kustannuksia katetaan kaupungin vakuusrahastosta. Vahingontekojen kustannukset selviävät vaihtoehtojen selvittelyn yhteydessä. Kalapojan korvaavan taideteoksen osalta ne koostuvat konservointikustannuksista, veistoksen perustuksista sekä pystyttämisestä ja kuljetuksista. Teosten vakuutusarvot ovat julkisuuslain mukaisesti salaista tietoa. Taidemuseon tiedossa ei ole vastaavaa julkisen taiteen ennallistamiseen liittyvää hanketta ainakaan Suomessa. 

Lisätietoja

Selma Green

Museonjohtaja

Puhelin:

040 689 3800

Kuvat: Tampereen taidemuseo