Vuoden nuori taiteilija 2024 - Suvi Sysi

Vuoden 2024 nuoren taiteilijan Suvi Sysin teokset ovat pääosin abstrakteja installaatiota. Hänen taiteessaan yhdistyvät taidegrafiikan, veistotaiteen ja maalauksen ilmaisulliset keinot. Töiden materiaalina on paperin ohella muun muassa savi, puu ja kipsi. Sysi tarkastelee taiteessaan ajallisuutta, väriä, valoa, muotoja ja tekstuureja sekä liikettä kaksi- ja kolmiulotteisuuden välillä. Hänen teoksissaan keskeistä on materiaalisuus, prosessinomaisuus ja ihmetteleminen. Sysin teokset rikkovat raja-aitoja valmiin ja keskeneräisen välillä.

Vuoden nuori taiteilija 2024 Suvi Sysi kuvaa omaa työskentelyään näin:

Työskentelyni juuret ovat taidegrafiikan metodeissa ja paperipohjaisissa teoksissa. Tällä hetkellä työskentelen useiden materiaalien parissa liikkuen taidegrafiikan, kuvanveiston sekä maalaustaiteen rajapinnoilla. Työskentelyni on kehollista ja työstän teoksiani hitaasti käsin. Teokseni ovat materiaalilähtöisiä, jolloin se millä ja miten teokseni on tehty, muodostuu merkittäväksi osaksi niiden sisältöä. Teokseni eivät kuvasta mitään ulkopuolisia ilmiöitä tai asioita, vaan ne ovat kuvia itsestään. Taiteen tekeminen on minulle keino tutkia tuntemista ja kokemista – liikkumista ennalta sanoittamattomille ja järkeilemättömille alueille.

Suvi Sysi on Helsingissä asuva ja työskentelevä kuvataiteilija. Hän on valmistunut kuvataiteen maisteriksi (2020) ja kandidaatiksi (2017) Taideyliopiston Kuvataideakatemiasta ja suorittanut median ja kuvallisen alan perustutkinnon Pekka Halosen akatemiassa (2014). Suvi Sysillä on ollut lukuisia yksityisnäyttelyitä Helsingissä, viimeisimpänä Sculptorissa 2023, ja hänen teoksiaan on ollut esillä kuratoiduissa ryhmänäyttelyissä Suomessa ja ulkomailla. Sysin teoksia on muun muassa Nykytaiteen taiteen museo Kiasman, HAM Helsingin kaupungin taidemuseon, Suomen valtion, Suomen Taideyhdistyksen sekä Saastamoisen säätiön kokoelmassa EMMAssa, Espoon modernin taiteen museossa. Suvi Sysin julkinen teos Reflecting valmistui Helsingin Kaarelanraitin kouluun 2023.