Vuoden nuori taiteilija 2023 Eetu Huhtala – a pillow fort & other soft things

Kuvanveistäjä Eetu Huhtala on valittu Vuoden 2023 nuoreksi taiteilijaksi. Eetu Huhtalan tuotanto koostuu mekaanisista ja suurikokoisista metallisista veistoksista ja muista moniaistillisista teoksista. Käsitteellisten teosten lähtökohtana ovat arkiset esineet ja tekniset laitteet, jotka eivät toimi odotetulla tavalla, vaan järjenvastaisesti, vailla päämäärää. Huhtala saa Tampereen kaupungin myöntämän 20 000 euron stipendin ja mahdollisuuden yksityisnäyttelyn järjestämiseen Tampereen taidemuseossa. Eetu Huhtala on järjestyksessä 39. Vuoden nuori taiteilija.

Eetu Huhtala (s. 1993 Äänekoskella) on Helsingissä asuva ja työskentelevä kuvanveistäjä. Hän on valmistunut kuvataiteen maisteriksi Taideyliopiston Kuvataideakatemiasta vuonna 2021. Eetu Huhtalan teoksia on ollut esillä kuratoiduissa ryhmänäyttelyissä Suomessa ja ulkomailla. Hänellä on ollut yksityisnäyttelyt Helsingissä Project Roomissa ja Galleria Sculptorissa. Huhtala on toteuttanut ensimmäisen julkisen teoksensa Another Helsinkiin Tanssin taloon 2022. Hänen teoksiaan on Jenni ja Antti Wihurin säätiön kokoelmassa Rovaniemen taidemuseossa, Saastamoisen säätiön kokoelmassa EMMA – Espoon modernin taiteen museossa sekä lisäksi monissa yksityiskokoelmissa.

Eetu Huhtala kuvaa omaa työskentelyään näin:

Taiteellinen tuotantoni koostuu liikkuvista mekaanisista ja suurikokoisista metallisista veistoksista sekä muista moniaistillisista teoksista. Työskentelyni rakentuu henkilökohtaisten kokemusten sekä laajempien yhteiskunnallisten ongelmakohtien ympärille. Sen lähtökohtana toimivat humaanit kokemukset kiinnittyvät työskentelyssäni arkipäiväisiin ja tuttuihin esineisiin, joiden muotoja ja toimintoja teokseni usein lainaavat. Pyrkimyksenäni on kuvanveiston keinoin tuottaa yksittäisiä hetkiä, tapahtumia ja tuntemuksia, jotka ovat samanaikaisesti meille tuttuja, mutta meistä ulkoisia, vieraita.

Eetu Huhtalan käsitetaiteellisten ja usein myös kineettisten veistosten lähtökohtana olevat arkiset esineet ja tekniset laitteet on kuvattu etäännyttäen ne alkuperäisestä tehtävästään. Teoksissa näyttää tapahtuvan isoja asioita, mutta todellisuudessa toiminta ei johda mihinkään. Huhtala kuvaa kylpyammetta, joka ei yrityksistä huolimatta täyty vedellä, jääkylmää penkkiä, jossa on mahdotonta istua, alumiinista taloa, josta puuttuu kodin lämpö ja turva, nostamaan kykenemätöntä ketjunostinta sekä liukuportaiden väliin jäänyttä ilmapalloa. Esineet eivät täytä niille asetettua tehtävää ja päämäärää. Ne ovat juuttuneet paikoilleen tai mekaaniseen tarkoituksettomaan toistoonsa.

Eetu Huhtalan teokset ilmentävät energian ja resurssien kulutusta ja hukkaan valumista. Hänen taiteensa heijastelee inhimillistä kokemusmaailmaa nykyisen tieto-, teknologia- ja kulutusyhteiskunnan arkisten objektien, toiminnan ja tilanteiden äärellä. Siihen liittyy paljon turhautumisen, kyvyttömyyden ja voimattomuuden kokemuksia. Ihminen tavoittelee tiettyjä päämääriä, mutta usein asiat eivät etene, ne epäonnistuvat ja aiheuttavat pettymyksiä, kokemuksen siitä, että vaivannäkö valuu lopulta hukkaan. Yhteiskunta haaskaa suuren osan resursseistaan tai niitä kohdistetaan väärin, mihinkään johtamattomalla tavalla.