Jarno Vesala

Vesalan teokset ovat pääosin installaatioita, joissa on ihmismäisten veistosten lisäksi mukana ääntä ja videota. Vesala pyrkii herättämään kysymyksiä ihmisen olemisesta ja käyttäytymisestä pienen eleen tai hienovaraisen tunnelman kautta. Katsoja on hänen installaatioissaan hahmo muiden hahmojen ja luotujen tilanteiden joukossa. Vesalan teosten hahmot elävät pieniä, neutraalilta vaikuttavia hetkiään, mutta niistä on aistittavissa juuri tapahtunut tai tuleva muutos. Se voi liittyä kuolemaan, onneen tai kenties täydelliseen itsensä menettämiseen. Muutosten aistiminen luo tärkeän jännitteen katsojan ja teoksen välille.

Opinnot

Jarno Vesala valmistui kuvataiteilijaksi 2004 Tampereen Ammattikorkeakoulun taiteen ja viestinnän koulutusohjelmasta.