Wäino Aaltonen - Luomisen riemu

Wäinö Aaltosen taidetta 1910-luvulta 1960-luvulle esittelevän laajan retrospektiivisen näyttelyn lähtökohtana ovat hänen Tampereelle ja Turkuun toteuttamansa monumentaalityöt. Hämeensillan Pirkkalaisveistokset, Aleksis Kiven muistomerkki Runoilija ja Muusa, Paavo Nurmen juoksijapatsas sekä Turun Lilja kuuluvat Wäinö Aaltosen merkittävimpien julkisten teosten joukkoon. Aikojen saatossa niistä on tullut tamperelaisuuden, turkulaisuuden ja yleisemmin suomalaisuuden symboleita ja tunnuskuvia. Samalla ne kertovat syntyajankohtansa ajankohtaisista ilmiöistä, kuten urheiluvoittojen ja nousevan kansallisen itsetunnon pohjustamasta suomalaisen identiteetin korostamisesta.Näyttelyssä tarkastellaan Aaltosen monumentaalitöiden luomisprosessia runsaan valokuvamateriaalin, piirustus- ja kipsiluonnosten, työkalujen sekä julkisiin teoksiin liittyvien pienempien teosten kautta. Esillä on myös aiemmin yleisölle esittelemättömiä luonnoksia. Kaikkiaan näyttelyssä on esillä yli 100 teosta: veistoksia, mitaleita, maalauksia, piirustuksia ja kirjankuvituksia. Lisäksi mukana on kuvataiteilija Nuutti Koskisen mediateos Pirkkalaisveistoksista.

Minä tahtoisin, että sydämeni olisi kuin kivi, kuin kallio, johon olisi veistetty kasvot, hymyilevät ja suuret – joiden ohi kiitää aika. Mutta se ei ole sellainen, ei ole. Sitä pusertaa tuska, sen juuria kalvaa ikävä ja se tuntee sellaisen helvetinmoisen riemun.

Wäinö Aaltonen

Wäinö Aaltonen – Luomisen riemu valottaa monumentaalihankkeiden rinnalla kuvanveistäjän julkisista odotuksista vapaiden pienempien teosten luomistyötä ja näkemyksiä taiteen tehtävästä. Näissä veistoksissa ja maalauksissa Aaltonen pääsi kokemaan luomisen riemua, etsimään rohkeasti rajojaan ja toteuttamaan ajankohtaisimpia taiteen ilmaisutapoja mm. kubismin ja erilaisten materiaalikokeilujen parissa. Keskeisinä näyttelyn teemoina ovat myös eri taiteenlajien – kuvataiteen, kirjallisuuden ja musiikin – välinen ykseys sekä Aaltosen nais- ja mieskuvan moninaiset representaatiot ja niiden uudelleentulkinnat.

Wäinö Aaltonen – Luomisen riemu -näyttely on toteutettu yhteistyössä Turun museokeskuksen kanssa. Se on laajin Wäinö Aaltosen tuotantoa nimikkomuseon ulkopuolella 1990-luvun jälkeen esittelevä näyttely. Näyttely on koostettu valtaosin Turun kaupungin ja Tampereen taidemuseon kokoelmista. Tampereen kaupunki hankki kokoelmaansa yli 100 Wäinö Aaltosen teosta 1961. Suunnitelmana oli tuolloin Wäinö Aaltosen museon perustaminen Tampereelle.