Ilkka Väätin Hommage-näyttely Tampereen taidemuseossa

Julkaistu 27.5.2020 17.20

Aika: 2.6.2020 – 9.8.2020
Paikka: Tampereen taidemuseo

Tapahtumalaji: Kuvataide, Näyttelyt
Pääsymaksu: 11 / 5 €
Järjestäjä: Tampereen taidemuseo

Kuvataiteilija Ilkka Väätin näyttely Hommage avautuu Taidemuseon pohjakerroksessa 2.6.2020. Tilassa oli alkuvuodesta esillä taidegraafikko Anna Alapuron yksityisnäyttely, joka sulkeutui ennenaikaisesti koronan aiheuttamien rajoitusten vuoksi. Museon ylemmissä kerroksissa jatkaa alkuvuodesta avautunut näyttely Joseph Alanen - Jugend * Kalevala * Tampere.

 

Tamperelainen kuvataiteilija Ilkka Väätti (s.1955 Hyrynsalmella) tunnetaan taidemaalarina, taidegraafikkona sekä arkkitektonien rakentajana. Väätin näyttely esittelee hänen uusinta tuotantoaan vuosilta 2017–20. Mukana on kolmisenkymmentä maalausta ja kaksi arkkitektonia, rakennelmaa, joissa yhdistyy maalaus- ja veistotaiteellinen ilmaisu. Teoskokonaisuus perustuu Väätin uustulkintoihin modernin taiteen klassikoiden ja vähemmän huomiota saaneiden taiteilijoiden teoksista.

Hommage-sarjan esikuvana olleet maalaukset vuosilta 1906-1940 edustavat tyyliltään geometrista abstraktismia. Ilkka Väätti liikkuu taiteellisessa ilmaisussaan tiukan abstraktion ja vapaasti pelkistettyjen esittävien aiheiden välillä. Hän on usein poiminut taidehistoriallisesta teoksesta kokonaishahmon tai pienen yksityiskohdan. Sitä hän on lähtenyt kehittämään ja tulkitsemaan omaan suuntaansa persoonallisella tekniikallaan, uudessa mittakaavassa ja kontekstissa. Wassily Kandisky, Kazimir Malevitš, Piet Mondrian, Theo van Doesburg ja muut geometrisen abstraktion pioneerit ovat saaneet kunnianosoituksensa Väätin teossarjassa. Väätti nostaa esiin myös usein miespuolisten kollegoidensa varjoon jääneet naismestarit, kuten Hilma af Klintin, Olga Rozanovan, Sophie Taeuber-Arpin ja Sonia Delaunayn.

Väätin teokset on toteutettu useimmiten vahvoin perusvärein, geometrisiin pintoihin, viivoihin ja komposition rytmiin keskittyen. Maalaukset on työstetty huolellisesti ja taiturimaisesti. Ne ovat lähtökohtaansa kolmiulotteisempia ja usein reunoiltaan pyöristettyjä. Pohjamateriaalina on puu, mikä vahvistaa reliefimäistä vaikutelmaa.

Ilkka Väätti

Väätti opiskeli Lahden taidekoulussa 1976−1979, Unkarin kuvataidekorkeakoulussa 1981, Lahden ammattikorkeakoulun Taideinstituutissa 1994−1996 sekä Kuvataideakatemiassa 2001−2003. Hän aloitti taiteilijanuransa 1970-luvun lopussa. Väätin teoksia on esitelty kymmenissä yksityis- ja ryhmänäyttelyissä Suomessa ja ulkomailla, ja niitä kuuluu maamme keskeisimpien taidemuseoiden kokoelmiin. Taiteilijantyönsä lisäksi Väätti tunnetaan taiteen ja historian tutkijana sekä kuvataidepedagogina. Hän väitteli taiteen tohtoriksi Lapin yliopiston taiteiden tiedekunnassa 2012.

Tampereen taidemuseon sivuille